เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึง 31 มกราคม 2562
สนใจติดต่อได้ที่ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 02-2185912-3
รายละเอียดเพิ่มเติม…

in: News
total views : 5,145 views