งานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการการประเมินผลกระทบการกำกับดูแล (Regulatory Impact Assessment : RIA) การออกหลักเกณฑ์ดำเนินการกรณีผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)

ภาพบรรยากาศ งานประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการการประเมินผลกระทบการกำกับดูแล (Regulatory Impact Assessment : RIA) การออกหลักเกณฑ์ดำเนินการกรณีผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) โดย สำนักงาน กกพ. ร่วมกับ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

117181141_3236770349733154_368408915132471424_n     117439009_3236770233066499_2906906679349431325_n     117794209_3236770489733140_3168467632934927746_n     117386620_3236770266399829_2897873050618815435_n     117386118_3236772136399642_93769767563716045_n

in: Activities, Highlights
total views : 2,872 views