ขอเชิญชวนผู้สนใจรับฟังการเสวนา “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย

ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังเสวนาพิเศษ “ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์” พลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทย
Episode 1: จุดเริ่มต้นและโอกาสของประเทศไทย
  วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
  เวลา 11:00 เป็นต้นไป
S__12132378
in: Activities, Highlights, News, Seminar
total views : 1,522 views