เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (Energy Technology and Management: ETM)

Regis 65-01
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (Energy Technology and Management: ETM)
เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
สมัครออนไลน์ www.register.gradchula.com
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2565
ติดต่อสอบถามข้อมูล
Email: etmchula@yahoo.com
เบอร์โทร: 086-896-0055, 02-218-3112
Brochure หลักสูตร: https://drive.google.com/…/1BU4mZ-z_2…
in: Activities, Highlights, News
total views : 2,414 views