ภาพบรรยากาศงานประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยที่เหมาะสมในการพิจารณารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ของประเทศไทย”

ภาพบรรยากาศงานประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ “ปัจจัยที่เหมาะสมในการพิจารณารูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ของประเทศไทย” จัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับงานประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่มีความเป็นไปได้ในบริบทของประเทศไทยในอนาคต

โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระดมความเห็นเพื่อร่วมพิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางของการพัฒนาของรูปแบบธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ P2P ที่เหมาะสมและเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าของ Prosumer แบบ Peer to Peer ต่อไป

117791965_3240124042731118_5027946817962462832_o 117385343_3240111799399009_871963070793088432_o 117344663_3240126736064182_6880074407319546529_o 117328231_3240124239397765_6741425103380219194_o 117204139_3240126239397565_6911812162685661628_o

in: Activities, Highlights, Latest Activities, Seminar
total views : 5,685 views