การสัมมนาสรุปผลการจัดทำแผนภาพอนาคตพลังงานไทย 2562

การสัมมนาสรุปผลการจัดทำแผนภาพอนาคตพลังงานไทย 2562

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.30 น. 09.00 – 09.30 น.        ลงทะเบียน 09.30 – 09.40 น.        กล่าวเปิดประชุม โดย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน 09.40 – 11.00 น.         สรุปผลการจัดทำภาพอนาคตพลังงงานไทย... Read More

การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

กำหนดการ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 15.00 น. 8.30 – 9.00 ลงทะเบียน 9.00 – 9.15 กล่าวต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ โดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ หัวหน้าโครงการ “การศึกษาประโยชน์และต้นทุนของ... Read More

การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบกระจาย (DPV) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบกระจาย (DPV) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

กำหนดการ วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 15.00 น. 8.30 – 9.00 ลงทะเบียน 9.00 – 9.15 กล่าวต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ โดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ หัวหน้าโครงการ “การศึกษาประโยชน์และต้นทุนของ... Read More

ERI shares insights of developing a Solar PV Roadmap at the Asian Energy Studies Centre in Hong Kong

ERI shares insights of developing a Solar PV Roadmap at the Asian Energy Studies Centre in Hong Kong

20 Gigawatts in 20 Years: People’s Deliberation through Thailand’s Solar PV Roadmap Initiative Seminar Abstract Thailand’s growth of solar PV capacity at an average rate of 200% per year since 2006 has positioned it to be the leader in ASEAN. Between 2008 and 2015, attractive feed-in tariffs fueled this growth.  The incentive came to an end following the continuous trend of module price decline, but prospects for further market expansion remain bright for Thailand, provided that current... Read More

ERI joined panel discussion on “Unlocking Thailand’s Renewable Energy Potential”

ERI joined panel discussion on “Unlocking Thailand’s Renewable Energy Potential”

ERI researcher, Dr. Sopitsuda Tongsopit, joined a panel discussion on “Unlocking Thailand’s Renewable Energy Potential” at the Energy for Environment (EfE) Foundation’s Annual Seminar on August 31, 2016. See the presentations from the seminar:  here Panel Discussion on “Renewable Energy for Thailand’s Energy Security” Dr. Twarath Sutabutr, Director-General Energy Policy and Planning Office Mr. Viraphol Jirapraditkul, Member of the Energy Regulatory Commission Ms. Suwaporn... Read More