การประชุมคณะกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกของจังหวัดกระบี่ในคณะกรรมการการศึกษาการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่4/2559

การประชุมคณะกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกของจังหวัดกระบี่ในคณะกรรมการการศึกษาการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่4/2559

การประชุมคณะกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกของจังหวัดกระบี่ ในคณะกรรมการการศึกษาการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่4/2559 วันจันทร์ที่... Read More

Workshop on Electricity Security in Thailand (22 January 2016)

Workshop on Electricity Security in Thailand (22 January 2016)

BACKGROUND The IEA has recently begun in-depth work on electricity security in OECD countries. Many of the lessons derived from this analysis are relevant to experiences in non-OECD economies, including Thailand. By helping Thailand enhance its electricity security with a focus on cost effective, low carbon development, this project can improve electricity security within Thailand, provide best practices to neighbouring countries, and enhance the existing knowledge of the IEA on electricity security... Read More

Focus Group: Thailand Energy Outlook 2016

Focus Group: Thailand Energy Outlook 2016

ERI held a focus group for collecting expert views on Thailand Energy Outlook 2016, October 19, 2015 @Energy Complex building B, ministry of energy, BKK. Download:  Global Energy – 19-10-15 Blueprint & Risk Scenario – 19-10-15  ...

【The 5th ERI-PARI Joint Workshop】 ASEAN Energy Connectivity: Opportunities and Barriers of Power Development in Myanmar

【The 5th ERI-PARI Joint Workshop】 ASEAN Energy Connectivity: Opportunities and Barriers of Power Development in Myanmar

【The 5th ERI-PARI Joint Workshop】 ASEAN Energy Connectivity: Opportunities and Barriers of Power Development in Myanmar September 24, 2015,Energy Research Institute (ERI), Chulalongkorn University, Bangkok Hosted by Energy Research Institute (ERI, Chulalongkorn University) & Policy Alternative Research Institute (PARI, the University of Tokyo) Supported by Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) & ASEAN Center for Energy (ACE)) 1. Objective: This is the first event... Read More

Focus Group: Effects and Risks on Thailand Energy Plans

Focus Group: Effects and Risks on Thailand Energy Plans

ERI held a focus group for collecting expert views on Thailand Energy Plans, September 9, 2015 @Energy Complex building B, ministry of energy, BKK. Download:  Draft Scenario – Reference 9-9-15  ...