การสัมมนานำเสนอผลการศึกษา “การศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการจัดทำแผน PDP เพื่อรองรับแนวโน้ม Prosumer”

การสัมมนานำเสนอผลการศึกษา “การศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการจัดทำแผน PDP เพื่อรองรับแนวโน้ม Prosumer”

Download : เอกสารประกอบการสัมมนานำเสนอผลการศึกษา “การศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการจัดทำแผน PDP เพื่อรองรับแนวโน้ม Prosumer” facebook Page : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ...

ERI co-hosted a Distributed PV workshop with USAID Clean Power Asia

On June 15, 2017, ERI co-hosted a workshop on “Distributed Solar PV Policy Analysis Review for Thailand”  ERI researchers presented research on solar PV customer economics and socio-economic survey of the national Pilot Rooftop PV Self-Consumption Project. The presentations and photo from the workshop can be founded here: http://www.usaidcleanpowerasia.com/events/DPV-Workshop2-Jun2017/index.html  ...

Energy Outlook 2017: Impacts of Disruptive Technology

Energy Outlook 2017: Impacts of Disruptive Technology

ด้วย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ... Read More

Journal of Energy Research vol.12 no.2, 2015

Download Articles A study on energy security indicators for Thailand power sector: Utility aspect by Molnira Thamsereekul1 and Weerin Wangiraniran A comparative study of energy literacy of secondary-school students: Case studies of 3 Amphoe in Lopburi province by Junlapong Udompornpibul and Sopitsuda Tongsopit A case study of a waste processing plant fuel establishment in Nonthaburi municipality, Nonthaburi province by Kornkamol Saranrom and Wittaya Yongcharoen Potentials of transforming Napier... Read More

Journal of Energy Research vol.12 no.1, 2015

Download Articles Enerygy improvement of aluminum melting furnace employing bunker oil burner type by Kosit Pugasab and Witthaya Yongcharoen Building modification for evaluation of green building using TREES standard by Prapatsorn Wongyuen and Witthaya Yongcharoen Pre-feasbility study of coal gasification for ceramic industry in Lampang by Soraat Srisukh and Thitisak Boonpramote Comparative study on reliability and connectivity of communication network for microgrid operation: Muang Mae Hong... Read More