ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก  วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก  วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องแมกโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล... Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก” ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม  2557  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ.ห้องประชุมเจ็ด1 และ 2 โรงแรมการณ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท... Read More

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจำกขยะพลาสติก

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก  ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทาวเวอร์... Read More