โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจ ความต้องการใช้ และประสิทธิภาพพลังงาน

โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจ ความต้องการใช้ และประสิทธิภาพพลังงาน” เสนอ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จัดทำโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย... Read More

Seta 2016 (Sustainable Energy & Technology Asia 2016)

Seta 2016 (Sustainable Energy & Technology Asia 2016)

Seta 2016 Sustainable Energy & Technology Asia 2016 23 – 25 March 2016 Bangkok International Trade & Exhibition Centre BITEC : Bangkok, Thailand. Call For Papers Are you interested at speaking at the Sustainable Energy & Technology Asia 2016? Invitation to Submit an Abstract Abstract submittal deadline: 31st May 2015 The Sustainable Energy & Technology Asia 2016 Organizing Committee are inviting abstracts for consideration for inclusion in the conference. If you are interested,... Read More

ASEAN Connectivity: Power Integration with Myanmar -The 4th ERI-PARI Joint Workshop

ASEAN Connectivity: Power Integration with Myanmar -The 4th ERI-PARI Joint Workshop

ASEAN Connectivity: Power Integration with Myanmar -The 4th ERI-PARI Joint Workshop February 24, 2015,Energy Research Institute (ERI), Chulalongkorn University, Bangkok Co-hosted by Energy Research Institute (ERI), Chulalongkorn University And UTokyo Policy Alternative Research Institute (PARI), the University of Tokyo Supported by Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)   1. Objective: Regarding electric power developments in Myanmar, this workshop aimes: -          ... Read More

The 3rd PARI-ERI Joint Workshop Detailed Report

Mr. Kensuke Yamaguchi Visiting Researcher, Energy Research Institute, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand Ms. Takako Sato Project Academic Support Specialist, UTokyo Policy Alternatives Research Institute Oct. 31, 2014 more…  ...

The 2nd PARI-ERI Joint Workshop Detailed Report

Kensuke Yamaguchi Visiting Researcher, Energy Research Institute, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand May. 14, 2014 more…  ...