การสัมมนาสรุปผลการจัดทำแผนภาพอนาคตพลังงานไทย 2562

การสัมมนาสรุปผลการจัดทำแผนภาพอนาคตพลังงานไทย 2562

กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.30 น. 09.00 – 09.30 น.        ลงทะเบียน 09.30 – 09.40 น.        กล่าวเปิดประชุม โดย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน 09.40 – 11.00 น.         สรุปผลการจัดทำภาพอนาคตพลังงงานไทย... Read More

การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

กำหนดการ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 15.00 น. 8.30 – 9.00 ลงทะเบียน 9.00 – 9.15 กล่าวต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ โดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ หัวหน้าโครงการ “การศึกษาประโยชน์และต้นทุนของ... Read More

การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบกระจาย (DPV) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบกระจาย (DPV) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

กำหนดการ วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 8.30 – 15.00 น. 8.30 – 9.00 ลงทะเบียน 9.00 – 9.15 กล่าวต้อนรับและนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ โดย ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ หัวหน้าโครงการ “การศึกษาประโยชน์และต้นทุนของ... Read More

ERI’s article in Bangkok Post Jun 1, 2017

ERI’s article in Bangkok Post Jun 1, 2017

Nation lacks a coherent solar strategy Published: 21 Jun 2017 Writer: Sopitsuda Tongsopit & Noah Kittner Declining costs of solar photovoltaic (PV) panels and energy storage systems have inspired customers and businesses to change the way we produce and consume electricity. Already, several shopping malls and factories in Thailand are using rooftop solar PV systems, which convert sunlight into electricity, to help power their operations and lower their electricity bills. They are doing so... Read More

To buy the system or to buy the service: the emergence of a solar service model in Thailand

Potisat, T., Tongsopit, S., Aksornkij, A. and Moungcharoen, S. 2017. “To buy the system or to buy the service: the emergence of a solar service model in Thailand”, Renewable Energy Focus 21:1-10. Abstract Thailand has experienced a rapid increase in utility-scale solar PV investment (>1 MWp), while the growth of investment in smaller-sized rooftop PV systems is far behind. Due to the continuous decline in PV module costs and the discontinued support in the form of feed-in tariffs,... Read More