ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557

show

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก  วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องแมกโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่

รายละเอียดโครงการ..

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. จดหมายเชิญหน่วยงาน

2. กำหนดการ PRC หาดใหญ่

3. แบบตอบรับ prcหาดใหญ่

in: Bio Energy, Bio Energy- Activities, Bio Energy- Projects, Highlights, Seminar
total views : 4,146 views