การควบคุมกำลังรีแอคทีฟไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

การควบคุมกำลังรีแอคทีฟไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยพลังงานฯ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษ ภายใต้โครงการ “THAILAND’S... Read More

ERI’s article in Bangkok Post Nov 20, 2014

ERI’s article in Bangkok Post Nov 20, 2014

To go solar, utilities must change  Published: 20 Nov 2014 Writer: Aisa Sano & Sopitsuda Tongsopit In the US, Europe and Thailand, utilities firms’ doubts about the benefits of solar power remain widespread and may sometimes result in negative lobbying campaigns that effectively slow down the adoption of small-scale, clean renewable energy options. “We need utilities as allies not enemies in the transition to mainstream renewable energy, and all too often the world does too little... Read More

ERI’s article in Bangkok Post SEP 15, 2014

ERI’s article in Bangkok Post SEP 15, 2014

Roof rental is solar power for all Bangkok Post, Sep 15, 2014 By Sopitsuda Tongsopit, Aisa Sano, Tanai Potisat ‘In Thailand, 99% of the households that joined the solar feed-in tariff programme are from the high-income segment.” This comment from Dr Dusit Krea-ngam is a bit of a shock to us. “There has never been any inquiry or interest from customers in the middle-income household bracket,” he explained. One of the major obstacles to installing solar panels is the significantly... Read More

ERI’s Presentation at the Energy Studies Institute, NUS, on “Thailand’s Feed-in Tariffs Support for Solar Power: Calculation, Implications and Future Directions”

ERI’s Presentation at the Energy Studies Institute, National University of Singapore, on February 14, 2014: “Thailand’s Feed-in Tariffs Support for Solar Power: Calculation, Implications and Future Directions”. “Pictures from the E3 System Modelling and Analysis of Energy and Environmental Policy Reforms in ASIA”.  ...

Solar PV Scenarios to 2035, Development Objectives, and Action Plans

Solar PV Scenarios to 2035, Development Objectives, and Action Plans

On March 31, 2014, ERI hosted a workshop on “Solar PV Scenarios to 2035, Development Objectives, and Action Plans”. The workshop is part of the activities to provide inputs into the development of Thailand’s Solar PV Roadmap.  ...