ประกาศทุนวิจัยคลัสเตอร์พลังงาน (Energy Cluster) โครงการ ทุนยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงลึก ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศทุนวิจัยคลัสเตอร์พลังงาน (Energy Cluster) โครงการ ทุนยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงลึก ประจำปีงบประมาณ 2559

หลักการและเหตุผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดบทบาทเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยระดับโลก เน้นการทำวิจัยทั้งเพื่อยกระดับการแข่งขันระดับโลก... Read More

Symposium on Sustainable Power Supply Mix in the Future

Symposium on Sustainable Power Supply Mix in the Future Date:                             20  November  2015 Venue:                         The Library, Novotel Bangkok on Siam Square, Bangkok, Thailand Organizered by       Energy Research Institute, Chulalongkorn University (CU-ERI) and The Institute of Energy Economics, Japan (IEEJ) Supported by            Ecomic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Presentation 1. Revised_Final_Agenda_20 Nov 2015 2. S0-1_Special_Lecture_1_Dr._Sutabutr 3. S0-2_Introductory... Read More

Focus Group: Thailand Energy Outlook 2016

Focus Group: Thailand Energy Outlook 2016

ERI held a focus group for collecting expert views on Thailand Energy Outlook 2016, October 19, 2015 @Energy Complex building B, ministry of energy, BKK. Download:  Global Energy – 19-10-15 Blueprint & Risk Scenario – 19-10-15  ...

Thailand PV Status Report 2012-2013

Please download here (In English): PV Status Report 2012_2013.compressed Please download here (In Thai): PV Status Report (in Thai).compressed  ...

Solar PV Business Models in Thailand and Singapore: Key Policy Considerations

Solar PV Business Models in Thailand and Singapore: Key Policy Considerations

Solar PV Business Models in Thailand and Singapore: Key Policy Considerations Author: Dr. Sopitsuda Tongsopit Source Name: ESI Bulletin, Vol. 8, Issue 3, August 2015 or please download: SolarPV_Business Models inThailand and Singapore_Key Policy Considerationst.compressed  ...