สถาบันวิจัยพลังงานเข้าร่วมบรรยายในงาน Clean Power Asia 2013

เข้าร่วมบรรยายในงาน Clean Power Asia 2013 เรื่อง “พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย นโยบาย อนาคต และความท้าทาย”

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Clean power asia 1

in: Activities, Energy Modeling and Outlook, Energy Modeling-Activities, ERI Journal - News, Latest Activities
total views : 3,091 views