สถาบันวิจัยพลังงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมนา ASEAN ENERGY FOCUS 2013

สถาบันวิจัยพลังงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมนา Asean Energy Focus 2013 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และความร่วมมือก้นกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

in: Activities, Highlights, Latest Activities, Seminar
total views : 3,094 views