การวิเคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์ของหน่วยร่วมเตาแก๊สซิไฟเออร์และเปลี่ยนรูปน้ำมันดินด้วยไอน้ำ สำหรับการเพิ่มผลผลิตก๊าซไฮโดรเจนและกำจัดน้ำมันดิน

Sorry, this entry is only available in English.

in: Bio Energy- Published Journal Articles
total views : 4,047 views