กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Future Energy Asia 2021 ในรูปแบบออนไลน์….วันที่ 25-27 สิงหาคม นี้

กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Future Energy Asia 2021 ในรูปแบบออนไลน์….วันที่ 25-27 สิงหาคม นี้
การเปลี่ยนถ่ายด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนยุคหลังโควิด และมุ่งไปสู่ยุคของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ net zero คือ ธีมหลักของงาน Future Energy Asia 2021

Future Energy Asia 2021 งานนิทรรศการและการประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนถ่ายพลังงานชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงพลังงาน และมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน งานนิทรรศการและการประชุมสุดยอดในปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะจะมุ่งเน้นจุดสนใจไปที่แผนการเปลี่ยนถ่ายพลังงานของภูมิภาคในยุคหลังโควิด และการสร้างกรอบการพัฒนา หรือ road map เพื่อมุ่งไปสู่ยุคของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ net zero ผู้กำหนดนโยบายระดับกระทรวง ผู้นำด้านพลังงานของโลก ผู้พัฒนาโครงการ และผู้ลงทุน จะมาร่วมปรึกษาหารือและวางแนวทางของแผนยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาการใช้พลังงานแบบผสมผสานของภูมิภาคไปสู่เส้นทางของพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน การประชุมสุดยอดนี้จะมีวิทยากรชั้นนำของโลกมากกว่า 200 ท่าน มาร่วมบรรยายถึงการใช้พลังงานแบบผสมผสานที่กำลังมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว และนำเสนอกลยุทธ์ที่บุคคลากรในสายพลังงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเร่งการเปลี่ยนถ่ายไปสู่อนาคตของการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและสะอาดกว่าเดิม
คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวว่า“พลังงานทดแทนคือโอกาสการลงทุนมูลค่ามหาศาลในอาเซียน ด้วยมูลค่าการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทดแทนสูงถึง 2.81 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงระหว่างปี 2018-2025 นอกเหนือไปจากนั้น คาดการณ์ว่าภูมิภาคอาเซียนจะยังคงเป็นตลาดสำคัญหลักในขับเคลื่อนการเติบโตของก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ซึ่งมีปริมาณมากถึง 83 MTPA ในช่วงปี 2019-2040 จากความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเปิดเสรีทางการตลาด”
การประชุมเชิงยุทธศาสตร์และด้านเทคนิค
การประชุมเชิงยุทธศาสตร์ตลอด 3 วัน ของการจัดงาน จะเป็นการนำเสนอเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อการเปลี่ยนถ่ายด้านพลังงานของเอเชีย ในวันที่ 25 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแรกของงาน ท่านปลัดกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ถึงลำดับความสำคัญด้านพลังงานของชาติ นโยบาย และแผนปฏิบัติ ตามด้วยสุนทรพจน์จากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนถ่ายด้านพลังงานของระบบสาธารณูปโภคของประเทศ ผู้นำด้านแนวความคิดของอุตสาหกรรมพลังงานของโลกที่มีชื่อเสียง เช่น มร.ทิม โกลด์ (Tim Gould, Head of Energy Supply – Outlooks – Investment, International Energy Agency) จะมาร่วมนำเสนอถึงโอกาสในการลงทุนในอาเซียนที่มีอยู่อย่างมากมายด้วย
นอกเหนือจากการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ ยังจะมีการจัดประชุมเชิงเทคนิคในรูปแบบออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน อาทิ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เครื่องมือดิจิทัล โครงข่ายอัจฉริยะ (smart grids) ยานยนต์ไฟฟ้า ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาค

งานนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์
ในส่วนของงานนิทรรศการออนไลน์ จะมีบริษัทด้านพลังงานชั้นนำของโลกและของภูมิภาคร่วมนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีและความก้าวหน้าล่าสุด ตั้งแต่พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว ยานยนต์ไฮโดรเจนและไฟฟ้า เพื่อเป็นเวทีอุดมคติสำหรับผู้ลงทุนและผู้ซื้อที่กำลังมองหาช่องทางในการดำเนินงานและขยายธุรกิจในตลาดด้านพลังงานที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของภูมิภาคเอเชีย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมข้อมูลของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ รวมทั้งนัดประชุมเจรจาธุรกิจออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย งานนิทรรศการและการประชุมคาดว่าจะมีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจและผู้บริหารระดับสูงจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศเข้าเยี่ยมชมงานกว่า 4,000 คนตลอด 3 วันของการจัดงาน
คุณคริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัทดีเอ็มจี อีเว้นท์ส (Christopher Hudson, President of dmg events) ผู้จัดงาน Future Energy Asia กล่าวเสริมว่า “ถึงแม้ว่าการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามวิถีปกติของเรา ด้วยบทบาทหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานแบบเบ็ดเสร็จอันทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่กำลังเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโอกาสอันยอดเยี่ยมในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการด้านพลังงานรายใหม่ ผู้ผลิตไฟฟ้า และห่วงโซ่อุปทานด้านการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน เพื่อช่วยปูทางให้อาเซียนมุ่งไปสู่อนาคตแห่งพลังงานสะอาด เราพร้อมที่จะเป็นเวทีสื่อกลางในการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาพบปะเจรจาภายใต้การดำเนินการในวิถีใหม่ ด้วยการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์”
งานนิทรรศการและการประชุมออนไลน์ Future Energy Asia 2021 จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 นี้ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเรา www.futureenergyasia.com

###

Future Energy Asia Exhibition and Summit เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายงานนิทรรศการและการประชุมด้านพลังงานของโลกภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัทดีเอ็มจี อีเว้นท์ส ที่ประกอบไปด้วยงานที่มีบทบาทสำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลก อาทิ งาน Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) งาน Gastec และงาน Global Petroleum Show (GPS) ที่ประเทศแคนาดา เป็นต้น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณนุชฎา ภารดีวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด (ผู้ร่วมจัดงาน พันธมิตรของ dmg events Asia Pacific Pte Ltd)
Email: nuchada.tan@exposis.co.th

in: Activities, Highlights
total views : 2,558 views