ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ภาพอนาคตพลังงานไทยเพื่อความยั่งยืน 2050″ Thailand Energy Scenario towards Sustainability

poster-en scenario workshop

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ภาพอนาคตพลังงานไทยเพื่อความยั่งยืน 2050″ Thailand Energy Scenario towards Sustainability

ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น.  ผ่านทาง Zoom Cloud Meeting

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR code ได้เลยค่ะ  *ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน*

in: Activities, Energy Policy and Economics, Energy Policy-Activities, Highlights, Latest Activities, Seminar
total views : 5,275 views