รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัย, เจ้าหน้าที่การเงิน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก 3 ตำแหน่ง  ดังนี้

     1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

     2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7

     3. นักวิจัย AR-5

สามารถแสดงความจำนงยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่..

ฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน3 ชั้น 12

โทร.02-2188097 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม…

1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

2. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7

3. นักวิจัย AR-5

in: Highlights, Jobs, Latest Activities
total views : 4,890 views