ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก”

PR

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา “โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก”

ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม  2557  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ.ห้องประชุมเจ็ด1 และ 2 โรงแรมการณ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารประกอบการสัมมนา

1. กำหนดการสัมมนาฯ

2. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ

3. แผนที่จัดงาน

 

in: Bio Energy, Bio Energy- Activities, Bio Energy- Projects, Highlights, Seminar
total views : 3,957 views