ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจำกขยะพลาสติก

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงรายละเอียด โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมน้ำมันจากขยะพลาสติก  ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม..

เอกสารประกอบ

1. จดหมายเชิญสัมมนา

2. กำหนดการสัมมนา

3. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา

4. แผนที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณนรรฏธวรรณ  ถกลเกียรติกุล

โทร. 087942366 ,02-2188432

in: Bio Energy- Activities, News, Seminar
total views : 3,852 views