โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบการจัดการพลังงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานให้กับ บริษัท ที่ต้องการมีที่ปรึกษาสำหรับการจัดทำและนำส่งรายงานการจัดการพลังงานให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ตามข้อบังคับในพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535
  2. เพื่อดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรหลักในอาคาร พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม
  3. เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด ที่คุณกฤตภาส สิงคิบุตร คุณชาตรี วัฒนศิลป์ 022188087 , 0890140002 email chatree@eri.chula.ac.th

in: Energy Efficiency, Energy Efficiency-Activities, Energy Efficiency-Projects
total views : 4,739 views